Nicole細心,溫柔,手藝一流,多謝你比我做左一日公主,化出黎個個都話靚

,係我唔開心果陣仲安慰我,甚至提我要去廁所😂真心多謝你,極力推薦!

Hong Kong Banquet | 1 Dec 2018

 

Tracy Li | Real Bride